Generalforsamling 2021

Indkaldelse:

Generalforsamling Kvindedagen i Langå 2021

 1. april kl. 19.00

ved Kulturhuset Langå

 

Generalforsamlingen gennemføres udendørs pga. coronasituationen

Vi mødes ved hovedindgangen til Kulturhuset Langå og går over i Byparken, hvor vi afvikler generalforsamlingen under parkens grønne træer. I tilfælde af dårligt vejr går vi ned på Langå Station og stiller os i læ af halvtaget på perronen med spor 1 og 2.

Forplejning: der vil være kaffe, te og kage, serveret under iagttagelse af coronasikker håndtering.

 

Den nyvalgte bestyrelse træder sammen umiddelbart efter generalforsamlingen og konstituerer sig med næstforkvinde og evt. arbejdsgrupper samt aftaler en første mødedato for bestyrelsen.

 

Indkomne forslag skal være lederen og næstforkvinden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen finder sted, sendes på e-mail.

 

Majken Vestergaard (leder): majkenvest@icloud.com

Iben Sønderup (næstforkvinde): isoenderup@yahoo.dk

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Forkvindens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen – alle poster er på valg. Man vælges for ét år ad gangen, undtagen lederen, som vælges for to år.
  1. Leder
  2. Næstforkvinde
  3. Kasserer
  4. Revisor
  5. Revisorsuppleant