Udtalelse – Kvindedagen i Langå tager skarp afstand fra chikane af byrådsmedlem Frida Valbjørn Christensen

Fredag d. 26. februar 2021

Udtalelse:

Kvindedagen i Langå har fulgt sagen om Enhedslistens byrådsmedlem, Frida Valbjørn Christensen, Randers, som har været udsat for grov chikane. Chikanen har, i flg. Valbjørn Christensens udtalelser i pressen, både bestået af telefontrusler, oprettelse af en falsk sexannonce i hendes navn og bestilling af store mængder af pizzaer.

”For os ser det ud som om, Frida Valbjørn Christensen bliver chikaneret på baggrund af sit køn,” mener leder af Kvindedagen i Langå, Majken Vestergaard. ”Oprettelsen af en falsk sexannonce i hendes navn spiller netop på hendes køn.  Vi mener, at det er udtryk for diskrimination af politikeren som kvinde, og det tager vi skarpt afstand fra hos Kvindedagen i Langå.”

Kvindedagen i Langå gjorde op til kommunal- og regionsrådsvalget i 2017 meget for at få flere kvinder i politik. På Kvindedagen d. 8. marts 2017 holdt man således ”politiker-café”, hvor mere end 20 kvindelige politiske kandidater fra otte partier stillede op til samtale og politiske drøftelser direkte med borgerne. Det foregik i Kulturhuset Langå.

”Vi kørte også en kampagne i efteråret 2017 med 19 kvindelige kandidater fra syv politiske partier på bustur til en række byer i Randers Kommune for at få flere kvinder valgt ind i byrådet,” fortæller næstforkvinde Iben Sønderup (S), som dengang var leder af Kvindedagen i Langå og stod i spidsen for buskampagnen.

Andelen af kvinder i Randers Byråd gik ved valget i 2017 frem fra 10 til 14 kvindelige mandater.

”På den baggrund synes jeg, det er endnu mere ærgerligt, at min byrådskollega skal chikaneres på den grove måde,” udtaler Iben Sønderup. ”Frida Valbjørn Christensen er en ordentlig og reel politiker, der arbejder sagligt og velargumenteret med sagerne. Politisk uenighed skal der være plads til, men chikane på grund af en politikers køn er fuldstændig utilstedeligt.”

 

Hos Kvindedagen i Langå frygter man, at sagen kan skræmme andre kvinder fra at stille op i politik. ”Men det håber vi selvfølgelig ikke,” siger Majken Vestergaard. ”Det er vigtigt for borgerne, at der sidder kvinder med ved bordet, hvor beslutningerne skal tages. Det er godt, at Frida Valbjørn Christensen har meldt sagen til politiet. Vi håber, de skyldige bliver fundet.”

Frida Valbjørn Christensen foran Laksetorvet, Randers Kommunes administrationsbygning. Foto: Kommunen.dk

Udtalelsen er godkendt af hele bestyrelsen hos Kvindedagen i Langå.