Hvem er vi og hvad vil vi?

Vi er en håndfuld handlekraftige kvinder, som har dannet en folkeoplysende forening med det formål at arbejde for FN’s verdensmål nr. 5: ligestilling og ligeværd mellem kønnene.

I vores formålsparagraf står der:

“Foreningen arbejder for Verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem kønnene.
Foreningen arbejder for ligestilling og ligeværd mellem kønnene og for at udbrede viden til offentligheden om ubalancer mellem kønnene.
Foreningen arbejder for kønnenes ligelige repræsentation i det danske demokrati og for at inspirere de folkevalgte politikere i arbejdet med ligestilling og ligeværd.

Desuden arbejder foreningen for at styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder, herunder retten til at bestemme over egen krop i alle sammenhænge.
Det folkeoplysende arbejde sker gennem afholdelse af arrangementer om ligestilling og ligeværd samt deltagelse i den offentlige debat.”

Vores bestyrelse og arbejdsgruppe består af en mangfoldighed af kvinder. Den yngste er i 20’erne, og den ældste er i 60’erne. Vores livserfaring spænder tilsammen meget bredt.

Bestyrelsen består af:

Iben Sønderup, leder af Kvindedagen i Randers. Cand.mag., lektor, politiker, foredragsholder.

Merete Østergaard, forstander på Skandinavisk Designhøjskole.

Britta Kaufmann Jacobsen, kasserer. Uddannet pædagog med mange års erfaring inden for specialområdet.

Marianne Jensen, revisor.  Feminist hele livet. Uddannet pædagog med mange års erfaring inden for specialområdet.

 

 

 

 

Læs vores fulde vedtægter her: Vedtægter for Kvindedagen i Randers