Hvem er vi og hvad vil vi?

Fra venstre: Josefine Rasmussen, Majken Vestergaard, Britta Kaufmann Jacobsen, Hanne Mette Tolsgaard, Esthar Rose og Iben Sønderup.

Vi er en håndfuld handlekraftige kvinder, som har dannet en folkeoplysende forening med det formål at arbejde for FN’s verdensmål nr. 5: ligestilling og ligeværd mellem kønnene.

I vores formålsparagraf står der:

“Foreningen arbejder for Verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem kønnene.
Foreningen arbejder for ligestilling og ligeværd mellem kønnene og for at udbrede viden til offentligheden om ubalancer mellem kønnene.
Foreningen arbejder for kønnenes ligelige repræsentation i det danske demokrati og for at inspirere de folkevalgte politikere i arbejdet med ligestilling og ligeværd.

Desuden arbejder foreningen for at styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder, herunder retten til at bestemme over egen krop i alle sammenhænge.
Det folkeoplysende arbejde sker gennem afholdelse af arrangementer om ligestilling og ligeværd samt deltagelse i den offentlige debat.”

Vores bestyrelse og arbejdsgruppe består af en mangfoldighed af kvinder. Den yngste er i 20’erne, og den ældste er i 60’erne. Vores livserfaring spænder tilsammen meget bredt.

Bestyrelsen består af:

Majken Vestergaard, leder af Kvindedagen i Langå. Folkeskolelærer, tidl. konstabel og frivillig i hjemmeværnet. Førstehjælpsinstruktør, frivillig ved SciFiCon og underviser i kommunikation, rekruttering og SoMe.

Iben Sønderup, næstforkvinde og tidl. leder af Kvindedagen i Langå. Cand.mag., lektor, politiker, ejer af kommunikationsbureau.

Esthar Rose, revisor. Selvstændig kunstner indenfor scenekunst og musik. Initiativtager til Kvindedans i Langå. Tidligere højskolelærer og uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium, Aarhus.

Hanne Mette Tolsgaard, psykomotorisk terapeut, selvstændig.

Britta Kaufmann Jacobsen, revisorsuppleant. Uddannet pædagog med mange års erfaring inden for specialområdet.

I arbejdsgruppen (som består af bestyrelsen og foreløbig 1-2 mere) sidder desuden:

Josefine Rasmussen, studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

 

Læs vores fulde vedtægter her: Vedtægter for Kvindedagen i Langå